Author - SG Media

TUYỂN DỤNG NHÂN VIÊN TÒA NHÀ VĂN PHÒNG

1. Mô tả công việc – Chịu trách nhiệm về phần kỹ thuật tòa nhà VP Công ty CP Truyền thông Điện ảnh Sài Gòn số 77 – 79 Hai Bà Trưng, Quận 1. – Lên kế hoạch bảo trì, bảo dưỡng các thiết bị trong tòa nhà như hệ thống [...]

ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG NĂM 2019

Hội đồng Quản trị Công ty trân trọng thông báo và kính mời Quý Cổ đông đến tham dự Đại hội cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty Cổ phần Truyền thông Điện ảnh Sài Gòn. Chi tiết như sau: Thời gian: 9h00, thứ ba, ngày 18 tháng 06 [...]