Sự kiện

ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG NĂM 2018

Hội đồng Quản trị Công ty trân trọng thông báo và kính mời Quý Cổ đông đến tham dự Đại hội cổ đông thường niên năm 2018 của Công ty Cổ phần Truyền thông Điện ảnh Sài Gòn. Chi tiết như sau: Thời gian: 9h00, thứ năm, ngày 10 tháng 05 [...]